Náš tým

Petra, zakladatelka školy a průvodce

„Měřítkem úspěchu je pro mne osobní pocit štěstí a naplnění.“

Zuzka, zakladatelka školy a průvodce

„Chci být průvodcem ve škole, která po vzoru nemála škol po celém světě nabízí dětem prostředí, ve kterém se mohou věnovat tomu, co jim dává smysl.“

Radek, zakladatel školy

„Generaci našich dětí čeká dynamická budoucnost, ve které bude celoživotní touha po vědění velkým benefitem.“

Pavel, zakladatel školy

„Sebeřízené vzdělávání a svobodné demokratické školy mi dávají pro dnešní dobu největší
smysl. Především to, že děti přebírají samy brzy zodpovědnost za svůj život a své vzdělávání.“

Lenka, průvodce

„Ze všeho nejvíc si v tuto etapu svého života přeji rozdělit se o to, co znám, pozorovat, pomáhat dětem v tom, aby je učení bavilo, aby jejich štěstí pro ně nepřestalo být důležité, aby měly možnost si rozhodovat samy o sobě, aby času, který jim byl dán pro život na tomhle světě, užívaly v lásce a radosti.“

Lukáš, průvodce

„Člověk chce růst, učit se a
objevovat. Přicházet na věci, řešit problémy a poznávat svět kolem sebe. Když mu nebudeme stát
v cestě, nakonec přijde na vše, co v životě potřebuje.“

Aneta, průvodce

„Když jsem byla dítě, dodnes si pamatuji, jak jsem si v různých situacích říkala, až budu velká, budu se k dětem chovat jinak, budu víc vnímavá, budu se jich ptát na to, co opravdu chtějí, budu si s nima hrát a blbnout co nejčastěji.“

Marek, průvodce

Má cesta k unschoolingu byla relativně složitá a její dlouhá verze by byla opravdu dlouhá, i když asi ne nudná.

Zdeněk,
průvodce

„Když chce člověk vykonávat jakoukoliv činnost, měl by ji dělat s radostí a ne z donucení nebo že by se to prostě mělo dělat.“

Michal, průvodce

Možnosti našeho vzájemného učení mne nepřestávají překvapovat. Každý den se setkám s něčím novým.Občas s velmi hlubokým „aha momentem“ – díky komunitě – vztahům s mladšími i staršími.

Pavel, průvodce

Vzpomínám si, že radost, kterou ve mně vyvolalo čtení o Sudbury Valley škole, jsem již dlouho necítil. Věděl jsem, že to je to, co mi dává smysl.