Podporují nás

Tomáš Hajzler

Smekám před kýmkoli, kdo najde odvahu postavit se zajetým zvyklostem, nedůvěře okolí a nepřejícnosti úředníků. Teoretizovat o svobodě umíme všichni. Málokdo ji ale umí opravdu žít. Co se týče vzdělávání dětí, platí to dvojnásob. Držím vám všechny prsty, abyste v cestě, na kterou jste vykročili, vydrželi. Potřebujeme podobné příklady jako sůl. Jedině tak se v našem vzdělávacím systému a společnosti jako celku můžeme posunout od povinnosti, kontroly a poslušnosti k dobrovolnosti, konsensu a zodpovědnosti. Děkuji, že jste.

PhDr. Jana Nováčková, CSc.

Uznávaná psycholožka, která celý svůj život zasvětila vzdělávání. Spoluautorka známé knihy Respektovat a být respektován.

Vážím si lidí, kteří, když zjistí, že něco není v pořádku, hledají cestu, jak s tím něco dělat. V případě vzdělávání jsou vlastně jen dvě cesty – snažit se angažovat pro změnu vzdělávacího systému, což může přinést výsledky až v horizontu mnoha let, nebo v rámci tohoto systému hledat, jak své vlastní děti ochránit. Založení mnohých soukromých škol mělo právě tuto motivaci. Legislativa nabízí i možnost domácího vzdělávání a život sám přinesl další pokrok – vytváření tzv. komunitních škol, kde děti v heterogenní skupině s dospělými jako průvodci (nikoliv jako klasickými učiteli) dostávají mimořádnou příležitost ke skutečnému vnitřně motivovanému učení.

Svobodná škola Liberec má štěstí na zvolené prostředí – v blízkosti koňské farmy, přímý kontakt se zvířaty, loukou, lesem, rybníčkem… V takovém prostředí nastává učení velmi rychle – čím víc smyslů je při učení zapojeno, tím je vydatnější. Rovněž místnosti jsou s rozmyslem připravené tak, aby se podporovalo poznávání sebe sama, kdo vlastně jsem, co mi jde, co mne baví – což je něco jiného než naplňovat představy druhých o mně.

Když jsem se před mnoha léty začala dozvídat o jiných modelech vzdělávání, než jaké jsem za hlubokého socializmu absolvovala sama, pamatuji si na velkou lítost, že jsem něco takového nemohla zažít. Moc přeji současným i budoucím dětem v Svobodné škole Liberec úžasné a krásné dobrodružství svobodného vnitřně motivovaného učení.

Ondřej Šteffl

Ředitel společnosti Scio a zakladatel první soukromé školy u nás (PORG). Propagátor vzdělávání pro budoucnost.

Držím škole a hlavně rodičům palce, aby vydrželi. Jednou o vás bude film jako o Summerhillu 🙂