Jak fungujeme

Naše škola je školou komunitní (sdruženou) a pro děti do ní přihlášené je v první řadě potřeba najít vhodnou kmenovou školu, kam se dítě zapíše a kam bude 2x ročně dojíždět na tzv. přezkoušení. Vzdělávání v naší škole se řídí školským zákonem 561/2004, § 41 o individuálním vzdělávání, který rodičům umožňuje vzdělávat své děti od 1. do 9. třídy v režimu tzv. individuálního vzdělávání doma nebo je svěřit třetí osobě, která je k tomu způsobilá. U vybrané kmenové školy je potřeba vyplnit žádost o individuální vzdělávání a doložit posudek z pedagogicko-psychologické poradny. Dále je potřeba splnit podmínku, dle které pro vzdělávání dítěte na prvním stupni ZŠ je potřeba mít ukončené středoškolské vzdělání, v případě 2. stupně ZŠ pak vysokoškolské vzdělání (bakalář). Do školy se mohou přihlásit děti ve věku od 5 let. Školu mohou navštěvovat děti během prvního i druhého stupně ZŠ.

Jaká je kapacita školy?

V současné době je kapacita školy do 30 dětí. Vzhledem k narůstajícímu zájmu ale plánujeme tuto kapacitu rozšiřovat.

Jaká je provozní doba školy?

Škola je otevřená pondělí – pátek od 9.00 do 16.00 hod. Děti v průběhu této doby mohou libovolně přicházet a odcházet.

Jaká jsou specifika naší školy?

 • věková různorodost
 • podnětné prostředí
 • vycházíme ze sebeřízeného učení a unschoolingu
 • svobodná volba činnosti, dobrovolnost (kurzy, rady apod.)
 • vlastní zodpovědnost za své jednání a za své volby
 • volná hra jako klíč k učení
 • úloha dospěláka ve škole („průvodce“): inspirátor, pozorovatel, poradce
 • společné vytváření pravidel na radách (rovnost všech hlasů)

Jak se k nám přidat?

 • Domluvte si návštěvu v naší škole prostřednictvím e-mailu: info@svobodnaskola.org
 • Pokud se vám a vašemu dítěti bude líbit filozofie školy a budete souznít s našimi principy (viz Prezentace školy) a respektovat naše Základní pravidla a myšlenky, domluvíme se na zkušební době, v jejímž průběhu všechny tři strany (dítě-rodič-škola) zjistí, zda si vzájemně vyhovujeme a zda bude dítě v docházce pokračovat i po uplynutí zkušební doby.
 • I v případě, že rodiče ani škola neshledávají překážky pro započetí docházky, rozhodující je svobodná vůle dítěte školu navštěvovat.
 • Pokud všechny tři strany (rodiče-dítě-škola) se dohodnou na započetí docházky, je sepsána smlouva a dítě se stává právoplatným členem školy.
 • Se členstvím ve škole souvisí placení příspěvku na chod školy, který je půlroční a je možno jej rozdělit do 5 měsíčních splátek. Při platbě předem na celé pololetí je příspěvek zvýhodněn (viz tabulka). Na sourozence poskytujeme slevu ve výši 20%.
docházka
pololetní platba
měsíční platba
1 den v týdnu
9900,-
2200,-
2 dny v týdnu
14850,-
3300,-
3 dny v týdnu
18900,-
4200,-
4 dny v týdnu
24300,-5400,-
5 dnů v týdnu
29250,-6500,-
zkušební doba 2 týdny (2×3 dny)

1000,-
 •  pokud dítě nenavštěvuje školu v rozmezí plné docházky (5 dnů v týdnu), je potřeba předem domluvit, ve kterých dnech bude školu navštěvovat

V ceně příspěvku je zahrnuto:

 • celodenní pobyt ve škole
 • možnost účastnit se veškerých vzdělávacích kurzů a akcí pořádaných školou

V ceně příspěvku není zahrnuto:

 • stravování
 • vstupné na mimořádné akce nad rámec běžného provozu školy (exkurze,výstavy,sportovní akce)
 • individuální pomůcky (např. pracovní sešity)

Kterou kmenovou školu vybrat?

Vybrat si můžete samozřejmě jakoukoliv školu, včetně spádové. Nicméně existují školy, které mají dobré zkušenosti s individuálním vzděláváním a vstřícný postoj k dětem vzdělávaným doma.

Kde je možné vyhledat další informace o individuálním a sebeřízeném vzdělávání?