Liberecká sudbury škola, 468 03 Rádlo 438
+420 705 105 123
info@sudbury.cz

Podpoříte nás?

Pokud vám naše konání dává smysl a rádi byste nás podpořili, vězte, že jakákoliv podpora má pro nás velký význam. Nic pro nás není málo a vážíme si každého, byť drobného, daru. Darem jsou pro nás i slova vaší podpory, která nám rovněž dávají velkou sílu pro naši práci.

Chcete se podílet na rozvoji tohoto unikátního projektu sebeřízeného vzdělávání v České republice?

Máte možnost se zapojit a podpořit nás pravidelným či jednorázovým finančním darem na transparentní účet: 2602000293/2010.

Všem, kteří nás už podpořili, velmi děkujeme!

Kdo jsme a jak fungujeme?

 • Jsme centrum neformálního vzdělávání. Komunitní škola, která poskytuje zázemí a podporu především dětem na individuálním vzdělávání.
 • Základní pilíře, na kterých stojí naše komunita, jsou: svoboda, zodpovědnost, důvěra, respekt, volná hra a sebeřízené vzdělávání.
 • Více než 9 let fungování a cenných zkušeností, o které se dělíme s dalšími svobodnými školami.
 • Fungování na principu svobodných demokratických škol typu Sudbury, které od 60. let minulého století stále vznikají. Fungování je zdokumentováno studiemi – nejedná se o experiment.
 • Jsme členy Asociace svobodných demokratických škol ČR i celoevropské sítě EUDEC.
 • V průběhu let jsme vybudovali velkou a stabilní komunitu dětí a rodičů. V současné době využívá služeb centra 70 dětí (a zájem dále roste) z celého Libereckého kraje i z lokalit vzdálenějších. Několik rodin se již přestěhovalo do naší blízkosti ze vzdálenějších míst ČR i ze zahraničí.
 • 15 dospěláků poskytujících pestrou škálu inspirace, kurzů, zážitků a poznání.
 • Od roku 2015, jsme sídlili v pronajatém bytě v prostorách farmy Vysoká v Chrastavě. Na začátku nás byla pouhá hrstka: dvě rodiny zakladatelů spolu s dětmi několika málo přátel. Poté jsme se přestěhovali do malého domku se zahradou.
 • V roce 2020 se nám podařilo postavit na nádherném místě v obci Rádlo novou budovu školy.
 • Stavbu školy podpořila školní komunita (fundraising) i místní firmy, např.  Jablotron, DS Chuchlík, Komfort Plus, Českomoravský beton, Auto KP Plus, TREVOS a další. Finančně nás rovněž podpořil Liberecký kraj. DĚKUJEME, bez vaší podpory bychom to nedali.
 • Nevyužíváme žádné podpory od státu. Nejsme v rejstříku škol, jsme volnočasové vzdělávací centrum a provoz je hrazen ze školného placeného rodiči.
 • Postupně zvelebujeme školní zahradu a okolí školy, např. jezírko, herní prvky, terasa – venkovní učebna…

Kde se nacházíme

Do vybudování školy jsme vložili již mnoho energie, aby mohla fungovat nezávisle na státním vzdělávacím systému, který je stále určitým způsobem pro svobodné vzdělávání omezující. Věnujeme jí svou energii i nadále a snažíme se, aby rostla, sílila a ukázala světu, jak je jedinečná.

Nyní jsme již ve fázi, kdy má Liberecká Sudbury škola zvučné jméno. Stala se velkou komunitní školou, která je finančně velmi příznivá, a v tom bychom rádi pokračovali.

Připravujeme projekt financovaný z evropských fondů, v rámci kterého plánujeme vybudovat odborné učebny v podkroví a navýšit tak kapacitu školy až na 120 dětí.

Zatímco na vybavení a budování prostor školy jsme schopni získávat finance z grantů a různých fondů, na provoz školy se finanční podpora z těchto zdrojů shání mnohem obtížněji.

Co bychom potřebovali?

Naše cíle:

 • Naším cílem je zůstat stále finančně dostupnou (na státu nezávislou) školou pro běžné rodiny a mít zároveň možnost zcela naplňovat principy sebeřízeného vzdělávání. 
 • Protože se stále rozvíjíme, a náš tým neustále profesionalizujeme a rozšiřujeme, potřebujeme stále více lidí schopných se škole naplno věnovat a hlavně tyto skvělé lidi adekvátně ohodnotit.  Díky rostoucím provozním nákladům je pro nás stále těžší naši školu nadále rozvíjet a vylepšovat její podnětné prostředí.
 • Právě na podporu provozu i rozvoje školy hledáme dlouhodobé strategické sponzory a partnery nebo i jednorázové přispěvatele. 
 • Abychom si zachovali vnitřní svobodu a mohli fungovat bez kompromisů, nejsme klasickou rejstříkovou školou. Od státu tak na provoz nedostáváme žádné prostředky (stát přispívá v klasických školách na žáka cca 6000 Kč měsíčně). Proto v současné době chceme oslovit širokou veřejnost a sponzory, kterým náš projekt dává smysl. Rádi bychom navázali dlouhodobou spolupráci založenou na sdílení našich hodnot.

Možnosti, jak nás můžete podpořit

Jednorázovým nebo pravidelným finančním darem na transparentní účet: 2602000293/2010.

 • Domluvíme se na individuální formě, jakou nás chcete podpořit. Poskytneme přehled o konkrétním využití vašeho daru. Jsme otevřeni jakékoliv formě daru, která náš projekt podpoří. Rádi vám osobně sdělíme více. Dary naší neziskové organizaci je možné odečíst z daňového základu.
 • Pro potřeby zúčtování vám můžeme na konci roku vystavit potvrzení o poskytnutém daru.

Všem, kteří nás podpořili, velmi děkujeme!

Každou takovou podporou můžete získat

 • Můžete být čestným hostem Dne otevřených dveří a dalších školních a kulturních akcí, kde můžete být jako sponzor zmiňován.
 • Dostanete se na naši virtuální tabuli sponzorů na našem webu.
 • Budeme rádi propagovat Vaši firmu či projekt na našem Instagramu, Facebookové stránce, YouTube kanálu.
 • Jsou vám otevřené dveře na jeden školní den.
 • Případně sami navrhněte, jaká forma propagace by vám vyhovovala.