Základní pravidla a myšlenky

1) Liberecká Sudbury škola (dále jen LSŠ) je určena pro děti od 5 let.

2) LSŠ je v provozu v pondělí – pátek od 9.00 hod. do 16.00 hod.

3) Rodiče mají možnost trávit s dětmi čas v LSŠ v době od 9.00 do 9.30 a od 15.30 do 16.00 hod. Zbývající čas je určen výhradně členům LSŠ.

4)LSŠ poskytuje prostředí dětem, které jsou přihlášeny k individuálnímu vzdělávání, jež se řídí školským zákonem 561/2004, par. 41, který rodičům umožňuje vzdělávat své dítě doma nebo jej svěřit třetí osobě k tomu způsobilé.

5) LSŠ je komunitní (sdruženou) školou. Děti, které sem docházejí, by měly být přihlášeny ve vhodné kmenové škole, kam budou 2x ročně docházet na přezkoušení. Výběr kmenové školy je kompetencí rodiny.

6) Zásadní podmínkou pro docházku do LSŠ je, že dítě je zde z vlastní vůle.

7) LSŠ je svobodným prostředím, kde volby toho, co děti chtějí dělat, závisí zcela na jejich vůli (s ohledem na pravidla LSŠ). Účast na všech aktivitách nabízených LSŠ je zcela dobrovolná. LSŠ nenese zodpovědnost za výsledky přezkoušení v kmenové škole.

8) Během dne si každý svůj čas organizuje dle svého uvážení a má svobodnou volbu pohybu v rámci pozemku, který patří k LSŠ. Pozemek patřící k LSŠ mohou děti opouštět pouze kvůli předem ohlášeným akcím a v doprovodu dospělého člena LSŠ. S ohledem na specifika a principy LSŠ jsou rodiče srozuměni s principy svobody LSŠ a tedy i s nepřítomností přímého dozoru nad dětmi. Dospělí zaměstnanci jsou v LSŠ trvale přítomni a věnují se nejrůznějším aktivitám spolu s dětmi, nemonitorují však všechny akce všech dětí v zařízení. Tento fakt se zakládá na konsenzu vzájemné důvěry a respektu k vytvořeným pravidlům.

9) Každý člen LSŠ je svobodnou bytostí, která má právo na svůj růst dle vlastního tempa.

10) Je nezbytné, aby každý člen LSŠ byl poučen o pravidlech, která vznikají na Školních radách, dobře jim porozuměl, souhlasil s nimi a především se jimi řídil. Pravidla průběžně dále vznikají (i zanikají, resp. upravují se) a on-line verze jejich aktuálního znění je vždy k dispozici v členské sekci těchto stránek. Nemáte.li přístup do členské sekce, kontaktujte nás na info@sudbury.cz

11) Rodiče členů LSŠ se ztotožňují s principy svobodných škol, které jsou založeny na svobodě, respektu, zodpovědnosti a důvěře a dobře porozuměli tomu, že práce v nich vychází z dobrovolnosti a vnitřní motivace dítěte. Rodiče důvěřují svému dítěti a chápou, že je v naprostém pořádku, pokud se nebude ve všech oblastech poznání rozvíjet zcela rovnoměrně a v dokonalém souladu se vzdělávacím programem kmenové školy. Rodiče nebudou po LSŠ vyžadovat nástroje vnější motivace