Áňa

Aneta Dušková

„Sebeřízené vzdělávání
pro mě znamená hlavně svobodu, zábavu a zodpovědnost za vlastní
život. Jsem velmi vděčná, že toto můžeme společně v Sudbury
komunitě vytvářet.“