Petra

Vystudovala jsem učitelství na Technické univerzitě v Liberci, obor angličtina a čeština. Neustále se snažím na sobě pracovat a vzdělávat se. Prostě mne to baví… Mám velmi ráda společnost dětí, baví mne s nimi objevovat a žasnout, zkoumat a smát se, odpovídat na zvídavé otázky, ale také přiznat, že něco nevím. Miluji cestování, hudbu, přírodu, bytí venku, tvoření, pohyb. Prošla jsem kurzy Montessori pedagogiky a kurzem Respektovat a být respektován, ale nakonec jsem zakotvila u unschoolingu, který je mi nejbližší a dává mi největší smysl. Jsou mi velmi blízké myšlenky Naomi Aldort, Thomase Gordona a Petera Graye. Měřítkem úspěchu je pro mne osobní pocit štěstí a naplnění. Několik let po ukončení studia jsem učila na základní škole, ale neustále jsem měla potřebu „dělat to“ jinak. V té době jsem ještě nevěděla nic o svobodných školách, ani o respektujícímu přístupu k dětem, prostě jsem „jenom“ cítila, že není úplně všechno tak, jak bych si představovala. Měla jsem vždy tendence přiblížit se k dětem, opravdu je poznat a pochopit, ukázat jim, že škola nemusí být jen šprtání a že učit se je celoživotní radost, ne obtíž a nutnost, kterou je potřeba projít. A pak přišly děti vlastní… s jejich narozením jakoby najednou všechno dostalo svůj rámec a zapadlo přesně tam, kam má. Momentálně jsem na mateřské dovolené se třemi syny – Matějem (2010) , Šimonem (2012) a Adamem (2016) . Právě oni se stali mým impulsem pro založení alternativní „školy“. Původně jsme s manželem uvažovali pouze o domácím vzdělávání, ale postupně vše přerostlo tento rámec. Poznali jsme další lidi, ze kterých se časem stali naši přátelé, a kteří výchovu a vzdělávání chápou podobně jako my a začali jsme pracovat na tomto projektu, který, jak doufám, přinese užitek mnoha lidem, kteří se rozhodli jít se svými dětmi cestou svobodného vzdělávání. Mým velkým přáním do budoucna je, aby skutečné a ryzí svobodné školy získaly i u nás oficiální status dle MŠMT a měly i v naší zemi své pevné místo, stejně jako je tomu např. ve školách Sudbury Valley či Summerhill.