Přijímáme nové děti

Jak se k nám přidat?

Domluvte si návštěvu v naší škole prostřednictvím e-mailu: info@sudbury.cz

Pokud se vám a vašemu dítěti bude líbit filozofie školy a budete souznít s našimi principy (viz Prezentace školy) a respektovat naše Základní pravidla a myšlenky, domluvíme se na 14-ti denní zkušební době, v jejímž průběhu všechny tři strany (dítě-rodič-škola) zjistí, zda si vzájemně vyhovujeme a zda bude dítě v docházce pokračovat i po uplynutí zkušební doby.

I v případě, že rodiče ani škola neshledávají překážky pro započetí docházky, rozhodující je svobodná vůle dítěte školu navštěvovat.

Pokud všechny tři strany (rodiče-dítě-škola) se dohodnou na započetí docházky, je sepsána smlouva a dítě se stává právoplatným členem školy.

Více informací najdete na stránce Jak fungujeme.