Proč Sudbury škola

Naše rozhodnutí založit Sudbury školu vychází z potřeby poskytnout alternativu ve vzdělávání, která má potenciál vyhovět zájemcům z řad lidí, kteří se rozhodli důvěřovat svým dětem a chtějí jim dát v jejich rozvoji svobodu. Fungujeme na principech unschoolingu a velkou inspirací jsou pro nás školy Sudbury Valley  a Summerhill.

Věříme:

  • v obrovskou chuť každého dítěte učit se a poznávat okolní svět na základě svého vnitřního kompasu. Pokud dítěti poskytneme svou vlídnost a lásku, různorodé, motivující a podnětné prostředí, možnost opory a pak už jen nebudeme překážet, o zbytek se postará dítě samo. Naším cílem je vytvořit takové prostředí, kde se budou děti cítit bezpečně, a kde budou moci v rámci svých potřeb zkoumat a čerpat potřebné informace.
  • v to, že každé dítě je jiné a nelze násilím určit, co, kdy a jak se má učit. Pokud vezmeme v úvahu individualitu a odlišné možnosti každého z nás, můžeme pak pochopit, že kolektivní měřítko v těchto otázkách postrádá smysl. Děti se chtějí učit samy od sebe, ze své podstaty, chtějí se vyrovnat těm, kteří jsou už pár kroků před nimi, protože právě ti jsou pro ně obrovskou inspirací a motivací. Proto je naším cílem postupně vybudovat věkově smíšené prostředí, kde se mladší budou moci učit od starších, a kde starší budou mít šanci díky mladším dětem upevňovat své znalosti a učit se i péči a trpělivosti při kontaktu s nimi. Takové prostředí považujeme za všestranně prospěšné.
  • v to, že každé dítě se rodí s unikátním talentem a s předpokladem vynikat v určité oblasti. Chceme dětem pomoci tento jejich dar odhalit a pracovat na něm. Za měřítko úspěchu považujeme vnitřní pocit štěstí, kterého lze dosáhnout pouze v případě, že budeme dělat to, co nás naplňuje a v čem vynikáme – a nezáleží na tom, v jaké sféře života své uplatnění najdeme.
  • v to, že děti nepotřebují ke svému pokroku být hodnoceny z vnějšku, nepotřebují srovnávání s ostatními, hodnocení pomocí známek, hrozeb ale ani pochval. Důležité je dítěti poskytnout kvalitní zpětnou vazbu, která dítěti pomůže zamyslet se nad vykonanou prací, kterou pak dokáže samo zhodnotit. Zásahy a hodnocení zvenčí děti odvádí od toho, aby dělaly činnost pro její samotnou důležitost k tomu, že ji dělají pro pouhý výsledek (pro jedničku, pochvalu, něčí radost). Taková motivace je velice nestabilní a pomíjivá, a pokud odezní, zmizí často i chuť provádět činnost samotnou.
  • v to, že je důležitější naučit se kriticky analyzovat a zpracovávat informace z různých zdrojů, než poslušně přijímat informace jednostranné, které jsou obecně uznávané za pravdivé a správné. Chceme v dětech podporovat jejich přirozenou zvídavost a ukázat jim, že je důležité si získané informace ověřit z více zdrojů.

Toto jsou základní pilíře, na kterých stavíme naši koncepci. Jsme přesvědčeni o jejich funkčnosti a síle. Také věříme, že v řadách rodičů se nachází stále více těch, kteří problematiku vzdělávání vidí podobně. Pokud je právě tento přístup tím, co pro své dítě hledáte, jste-li přesvědčeni o tom, že svému dítěti můžete v procesu učení dát takto velkou důvěru, přidejte se k nám!