Lukáš

Lukáš Jedlička

Na český vzdělávací systém mám jen ty „nejlepší“ vzpomínky. První trauma jsem si odnesl už
z jeslí a díky tomu dodnes nemohu cítit čaj s mlékem. Na prvním stupni jsem poprvé okusil jaké
to je být někde nechtěný. Poprvé jsem zažil noční můry, strach z příchodu domů a strach z
učitelů a užil jsem si i šikanu. Stigmatizace, nálepky a trestání vlastní invence. Tam, kde jsem byl
„napřed“, přicházely poznámky a tresty za vyrušování a nekázeň. Tam, kde jsem naopak
potřeboval víc času, přicházely špatné známky a nálepky lemplů a hlupáků. ZŠ mne naučila
nenávidět matematiku a znechutila mi na čas i sport. K matematice si hledám cestu do dnes.
Byl jsem přesvědčen, že to musí jít i jinak a tak jsem šel studovat střední pedagogickou školu, ale
přišlo další zklamání. Většina kantorů okázale přehlížela principy moderní pedagogiky, o kterých
nás učila. O minimální účinnosti frontálního výkladu nás učitelé přesvědčovali formou
frontálního výkladu. Když potom přišla praxe, záhy jsem nabyl přesvědčení, že do českého
školství už se nikdy nevrátím.
Po maturitě jsem odešel na práva a posléze k divadlu. A to už se mi stalo osudným. Ke školství
jsem opět přičichl, když jsem tři sezony jezdil po tělocvičnách a kulturácích se vzdělávacím
divadlem. Z hereckého hlediska to bylo jedno z nejsilnějších a nejintenzivnějších období mojí
kariéry, ale zároveň jsem se přesvědčil, že na českých školách se nic nezměnilo minimálně
posledních třicet let.
O školách Sudbury a Summerhill jsem slyšel už dřív a líbil se mi jejich koncept i celý princip
vnitřní motivace v procesu učení. No a když přišly na svět mé vlastní děti, pochopil jsem, že to
nejlepší, co pro ně mohu udělat, je nestát jim v cestě. Člověk se od narození touží rozvíjet –
proces učení je jeho základní potřebou, tak jako třeba vzduch. Člověk chce růst, učit se a
objevovat. Přicházet na věci, řešit problémy a poznávat svět kolem sebe. Když mu nebudeme stát
v cestě, nakonec přijde na vše, co v životě potřebuje. Naučí se zodpovědnosti, respektu i úctě a
zároveň získá zdravé sebevědomí, sebeuvědomění a naučí se znát své schopnosti. Sudbury škola
dává tomuto procesu skvělé zázemí. A proto jsem se rozhodl, že budu její součástí.